27 juni 2014. Leeuwarder Courant

Mevr. Vliet-Ostaptchouk, werkzaam in het UMCG in Groningen heeft onderzoek gedaan naar mogelijke andere oorzaken van diabetes dan de tot nu toe bekende oorzaken van overgewicht en een verkeerde leefstijl. Uit haar onderzoek, waar zij gebruik heeft gemaakt van de Lifelines-biobank blijkt er een mogelijk verband te bestaan dat langdurige blootstelling aan “giftige” stoffen ook een aanleiding kan zijn tot het ontwikkelen van diabetes. Er zijn steeds meer aanwijzingen, dat milieuverontreinigende stoffen zoals pesticiden, en stoffen in plastic consumentenartikelen, op de lange duur veranderingen in de stofwisseling kunnen veroorzaken. Zij zal nog verder onderzoek doen naar de onderliggende mechanismen

Hoe de voedingsindustrie uw eetgedrag beïnvloed.

In de televisie uitzending van Radar in januari 2014 werd getoond, hoe de voedselindustrie onderzoek doet naar de werking van bepaalde stofjes in de hersenen. Als bij na het nuttigen van stofjes de cellen in de hersenen oplichten, welke een direct verband hebben met verslaving, worden deze stofjes toegevoegd aan het voedsel of de versnaperingen. Het gevolg is, dat het moeilijker wordt, om een stop te zetten met het eten van deze voedingsmiddelen. Dit kan overgewicht in de hand werken