Immuunsysteem, een fantastisch systeem, wat zowel positief als negatief sterk is te beïnvloeden

Het onderwerp “corona” beheerst (bijna) alles. Vaccinaties zullen de oplossing brengen. Toch blijkt dat niet zo te zijn, omdat virussen altijd muteren. Beter is om amplitie in te zetten om het immuun te versterken.
Amplitie is afkomstig van het Latijnse woord ‘amplio’. De betekenis van amplitie is versterken, vergroten en vermeerderen. Amplitie is niet gericht op het behandelen (curatie) of voorkomen (preventie) van de negatieve gevolgen, maar richt zich op iedereen, ook op gezonde mensen. Een brede, totale aanpak. In de tijd van Louis Pasteur en Claude Bernard ging dezelfde discussie. De ziekteverwekker bestrijden, zoals Pasteur wilde, of je omgeving zo maken, dat de ziekteverwekker er niet kan leven, waar Bernard een voorstander van was. Pasteur gaf op zijn sterfbed toe, dat Claude Bernard het toch bij het rechte eind had. Met andere woorden, versterk je immuunsysteem. Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam pleite in het programma WNL op zondag 14-02-2021 (NPO1) voor een gezondere leefstijl. “Focus op het immuunsysteem, op preventie. Dwing via wetgeving een gezonde voeding af. Te beginnen met een suiker tax. Suikers voegen niets toe, onttrekken juist de essentiële vitaminen, mineralen en spoorelementen uit
het lichaam, alleen al voor de verwerking van al die suikers. Tieners, in de groei en ontwikkeling, halen minimaal 30% van hun energie uit suikers. Het gevolg is dat er veel volwassenen zijn met type diabetes 2, hart en vaatziekten hoge bloeddruk etc. door essentiële tekorten.” En dit is nu net de groep mensen, die het meest ziek worden door corona. Het centraal bureau voor de Statistieken geeft aan, dat ongezonde voeding steeds goedkoper is geworden en gezond voedsel juist veel duurder. Dat betekent, dat mensen met een smalle beurs grote moeite hebben om gezond te kunnen eten. In hetzelfde genoemde programma gaat Sabine Uitslag nog een stap verder door de opmerking, dat het immuunsysteem “vergeten” is. Het immuunsysteem versterken geeft een betere gezondheid en is daarmee
minder gevoelig voor ziekten. Ze geeft aan dat naast cure en care, ook preventie nodig is en amplitie. Feitelijk geen nieuws onder de zon. Florence Nightingale heeft naast haar werk als verpleegkundige, zich sterk gemaakt in haar leven om de amplitie tot een politieke keuze te maken met betrekking tot de volksgezondheid, waardoor in Londen riolering is aangelegd, de huisvesting en de hygiëne is verbeterd, en daarmee de totale gezondheid van heel veel mensen. Machteld Huber (arts en onderzoekster) geeft aan, dat de definitie van gezondheid van de World Health Organisation niet meer toereikend is. In 1948 formuleerde de WHO gezondheid als volgt: “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk,
geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.” Wie bevindt zich ooit in deze toestand? vroeg Machteld zich af. Er zijn zoveel chronische ziektes en met de juiste diagnostiek kun je bij iedereen wel wat ontdekken. Betekent dit
dan dat iedereen eigenlijk ziek is? De definitie is remmend, want de situatie is veranderd. We hebben nu minder infectieziektes, maar wel al die chronische ziektes. Machteld Hubert definieert het als volgt: “Gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.”, Dat omvat niet alleen het medische deel, maar vraagt om amplitie, een totale brede aanpak, die invloed heeft op het immuunsysteem. Machteld Hubert ontwikkelde hiervoor het positieve gezondheidsweb. Er zijn enkele gemeenten in Nederland waar amplitie al wordt toegepast zoals in Bakkeveen De punten, genoemd in het positieve gezondheidsweb krijgen daar de aandacht die ze verdienen,. Daar heeft huisarts Brouwers iedereen gemobiliseerd om een betere leefstijl te bereiken en minder medicatie te geven. Met mooie resultaten. Niet alleen een diëtiste met voedingsadviezen, maar ook de sportschool, de sociaal werkers, de wijkverpleegkundigen enz. werken allemaal mee om een “blue zone” te bereiken. Een “blue zone” is een regio, waar mensen gezond oud worden zonder medische hulp.
Kenmerkend voor deze blue zones zijn de zingeving van het dagelijkse leven. Actief meewerken op eigen tempo tot op hoge leeftijd, een sociaal leven en een gezonde voeding en gezonde leefomgeving. Vanuit de orthomoleculaire geneeskunde kunnen we hier een steentje aan bijdragen.
In mijn volgende blogs zal ik alle punten, zoals in het positieve gezondheidsweb zijn geschetst, dieper ingaan. Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met

Corry van der Voort,
Complementaire Zorg Praktijk,
Haskerdijken. e-mail: vandervoortcorry@gmail.com.
Tel: 06-12 12 02 34

Bron vermelding en nageslagen literatuur:
Nightingale F., Notes on Nursing
Machteld Hubert, arts en onderzoeker, positieve gezondheid 24-01-2019
WNL op zondag. NPO1, 14-02-2021.

DNA, erfelijk materiaal

Epigenetica (omgevingsfactoren) gaan boven genetica (erfelijkheid). Dat is nu algemeen bekend. Toch kan het zinvol zijn om te weten, welke genen niet helemaal goed functioneren als je al lang met onopgeloste gezondheidsproblemen kampt. Het kan wel 30 jaar duren, voordat het probleem zich klinisch uit, en je echt ziek bent. Daarom kan het zinvol zijn om je DNA te laten testen, zodat je kunt gaan “eten naar je genen”, en je leefstijl kunt aanpassen.

Wist u, dat er in de topsport al langer gebruik van wordt gemaakt? Topsport leert ons veel, omdat topsporters altijd op de grens zitten van wat je uit een fysieke belasting kunt halen. Dat telt ook voor ons als gewone burger, omdat er is veel te leren valt over het herstel na een intensive fysieke inspanning. Ook in het “gewone” leven wordt er topsport bedreven.

Hoeveel ballen heb je in de lucht te houden? Wat wordt er van jou gevraagd in de combinatie van werk, gezin, inkomen etc.? En hoeveel vraagt dat op emotioneel en mentaal niveau? Als je overweegt een DNA test te doen, dan kunt u daarvoor bij mij terecht.

De test kost nu € 549,-. Dat is exclusief uitleg en een naslagwerk. Voor de uitslag dient u rekening te houden met een consult € 80,- en het rapport(boekje) kost € 34.95

Oberon scan:
Naast de NES scan, kan er nu ook een Oberon scan worden gemaakt op afspraak, Een Oberonscan is een computersysteem, wat lijkt op de Nes scan. Maar deze scan gaat veel verder tot op cel niveau. Naast de systemen en de organen kunnen we ook op celniveau kijken. En we kunnen zien of er een
verbetering of een achteruit gang gaande is. Als we te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen kan het zinvol om zo’n scan te maken, of als klachten niet snel genoeg oplossen.

Het maken van zo’n scan kost 85,- en duurt 1,5 uur

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

In de sport is het bekend, dat naast een goede training en goed materiaal, een individueel afgestemde voeding, aangevuld met eventuele voedingssupplementen een belangrijke rol spelen om de conditie en de prestatie te verhogen en te behouden.

72 jaar en een 11-stedentocht geskeelerd. Zijn personal coach C. v.d. Voort adviseerde m.b.t training en voeding

Vreemd genoeg vinden we dat schijnbaar niet voor onze dagelijkse inspanningen. Naast het gezin en het werk, willen we ook nog graag andere bezigheden houden zoals hobby of sport. Het vraagt allemaal energie, organisatie en een heldere geest om het een en ander goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast is het zinvol om tijd over te houden om weer op te     laden, zodat we niet aan energie inleveren.

Hoeveel meer telt dit dan niet als we al moe zijn? Moe is het eerste symptoom, dat er iets aan de hand is. Heel vaak begint het met niet goed voor ons zelf zorgen in de vorm van eten, wat niet bij jou individuele stofwisseling past. De voedingsindustrie bepaalt wat we op ons bord krijgen, en hoe lekker het er op een plaatje uit ziet, omdat we denken, dat het wel gezond zal zijn. Maar de meeste voedingsmiddelen, die bewerkt zijn in de fabriek vragen meer onmisbare stoffen van ons lichaam om te verteren, dan dat ze ons geven. En daar kan je echt heel, heel moe van worden. Een klein voorbeeldje: Met zegt, dat suiker energie geeft. Dat is voor een klein moment ook zo, daarna krijg je een dip. Dat komt onder andere door de verwerking in ons lichaam. Dat vraagt vitamine B, chroom en zink (de belangrijkste). Zo kunnen er te korten ontstaan, waar we moe van worden. Een vermoeid lichaam heeft minder weerstand, en er zal meer moeite moeten worden gedaan om alle dingen, die we dagelijks willen doen, ook vol te houden. Uiteindelijk worden we ziek.

Wilt u ook uw conditie verbeteren en op peil houden, kom dan eens langs bij

Complementaire Zorg Praktijk
Rijksstraatweg 34
8468 BH  Haskerdijken

Corry van der Voort.
Verpleegkundige Complementaire Zorg en Orthomoleculair geneeskundige.

27 juni 2014. Leeuwarder Courant

Mevr. Vliet-Ostaptchouk, werkzaam in het UMCG in Groningen heeft onderzoek gedaan naar mogelijke andere oorzaken van diabetes dan de tot nu toe bekende oorzaken van overgewicht en een verkeerde leefstijl. Uit haar onderzoek, waar zij gebruik heeft gemaakt van de Lifelines-biobank blijkt er een mogelijk verband te bestaan dat langdurige blootstelling aan “giftige” stoffen ook een aanleiding kan zijn tot het ontwikkelen van diabetes. Er zijn steeds meer aanwijzingen, dat milieuverontreinigende stoffen zoals pesticiden, en stoffen in plastic consumentenartikelen, op de lange duur veranderingen in de stofwisseling kunnen veroorzaken. Zij zal nog verder onderzoek doen naar de onderliggende mechanismen

Hoe de voedingsindustrie uw eetgedrag beïnvloed.

In de televisie uitzending van Radar in januari 2014 werd getoond, hoe de voedselindustrie onderzoek doet naar de werking van bepaalde stofjes in de hersenen. Als bij na het nuttigen van stofjes de cellen in de hersenen oplichten, welke een direct verband hebben met verslaving, worden deze stofjes toegevoegd aan het voedsel of de versnaperingen. Het gevolg is, dat het moeilijker wordt, om een stop te zetten met het eten van deze voedingsmiddelen. Dit kan overgewicht in de hand werken