Een ommekeer?

Leeuwardercourant 24 juni 2021
TUINDERS LEREN OVER GEZONDE BODEM. DIT ZAL DE GEZONDHEID VAN MENS, DIER EN PLANT BEVORDEREN.

Blij verrast heb ik het stukje gelezen.  Yes, een beetje aandacht voor onze uitgeputte aarde.  Een uitgeputte grond geeft voedsel, welke niet alle voedingsstoffen meer bevatten. Voedings-stoffen, die wel in de voeding aanwezig waren voordat de grond uitgeput raakte.  Ondanks biologisch boeren is er toch een ongezond bodemleven, wat invloed heeft om onze voeding en onze gezondheid.  Eenzijdige bemesting geeft eenzijdige voeding aan de grond, en beïnvloedt zo het microleven in de grond. Het biologisch boeren geeft nog altijd een betere  voedingsbodem  heeft dan de reguliere landbouwmethode, maar het is niet voldoende blijkt uit onderzoek. Zie het TNO onderzoek over de terugloop van voedingsstoffen in onze voeding.

De mens meent te mogen beheersen over alles, wat moeder natuur geeft. Maar door zijn hebzucht put hij de grond uit, vervuilt het water en worden te veel grondstoffen verbruikt. Langzaam dringt door, dat zowel in het klein als in het groot de balans zal moeten worden hersteld,  zodat onze kinderen en kleinkinderen nog een gezond leven kunnen hebben.
Uit genomen monsters en metingen bleken o.a. de volgende stofjes te ontbreken: mangaan, koper, borium, zink, ijzer, magnesium en calcium. Een scala aan mineralen.
Mineralen te kort in ons voedsel zorgt er voor, dat we geen goede spijsvertering hebben door een te kort aan enzymen, welke worden gemaakt uit een eiwitdeeltje,  een aminozuur, waaraan een vitamine en of mineraal is gekoppeld en zo een specifieke werking heeft. Men zal dan ook  meer stress ervaren en het zal vermoeidheid veroorzaken.
Maar dat was niet het enige in dit stukje. Theo Mulder hamert al jaren op het belang van een gezonde bodem. Hij spreekt dan ook de hoop uit, dat de snel groeiende Franse voedsel-leverancier Bleu Blanc-Coeur hier in Nederland navolging krijgt. Dan krijgen boeren en tuinders uitbetaald  op basis van de gehaltes aan micronutriënten (lees vitaminen, mineralen, spoor-elementen en enzymen) in hun producten. Dan is er een goede basis voor een gezond leven met voldoende weerstand. Zeker als daarnaast ook de leefstijl met betrekking tot voldoende bewegen en de sociale aspecten van het “mens zijn” erin worden meegenomen.

Blue zones in de wereld wijzen uit, dat deze drie aspecten de basis vormen van een gezond, lang en werkzaam leven. Iedereen in die blue zones tellen mee, van jong tot heel oud.  Ze werken samen en helpen elkaar daar, waar het nodig is. Niet om heel rijk te worden, maar om in harmonie het leven te vieren.

Is herstel na ziekte te beïnvloeden?

Ziek zijn is een herstelvermogen van het lichaam. Af en toe is het belangrijk om lichaam en geest rust te geven. Doen we dat niet, rennen we maar door en nemen we niet genoeg rust, zal het lichaam ons dwingen om rust te nemen door “ziek” te worden.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met Corry van der Voort van de Complementaire Zorg praktijk,  orthomoleculair therapeut, die samen met u kan kijken, welke voeding het beste bij u past, zodat u weer fit en vitaal verder kunt. Tel: 06 12 12 02 34
Corry van der Voort, Verpleegkundige, orthomoleculair geneeskundige.

De symptomen van ziek zijn, misselijkheid en / of braken, zweten en koorts  zijn symptomen die aangeven, dat het even genoeg is geweest. Misselijkheid, braken en zweten geven aan, dat het lichaam niets meer wil opnemen, maar wel afvalstoffen wil uitscheiden door extra te zweten. Tijdens de koorts is het lichaam bezig om afvalstoffen, maar ook bacteriën en virussen te “verbranden”.  Ziekmakende micro-organismen kunnen slecht tegen koorts of verhoogde lichaamstemperatuur. Het is dan ook verstandig om niet in te grijpen en de koorts het werk te laten doen, zolang er geen pieken ontstaan binnen een etmaal. Dat wil zeggen, dat er binnen 12 uur de lichaamstemperatuur van 39,5⁰ C daalt naar 37,9⁰ C en weer oploopt tot 39,8⁰ C en weer zakt naar 37,8⁰ C. Deze koorts piekt, en dan is het wel belangrijk om een arts te waarschuwen.
Zolang de temperatuur rond de 39⁰ C en 39,5⁰ C blijft, is er in feite niet veel aan de hand. Wel blijft drinken,  zoals water, en bouillon belangrijk, om uitdroging te voorkomen. En goed uitzieken. Na verloop van de tijd gaat de koorts zakken, en koortspieken komen er niet. Als de koorts echt weg is, voel jij je weer redelijk fit. De rust die het lichaam en de geest hebben gekregen, zorgen voor herstel. Het herstel door koorts is wel een fysieke stress voor het lichaam, wat de voorraden van essentiële voedingsstoffen aanspreekt in de vorm van vitaminen, mineralen en spoorelementen, maar vooral ook enzymen. Als dit proces niet goed wordt verloopt, duurt het proces veel langer, en kan het lichaam niet echt herstellen. Of, er zijn zoveel essentiële stoffen verbruikt, dat het lichaam te weinig heeft, om alle processen goed te doen verlopen. De voorraden zijn opgebruikt door de koorts, of door het ontgiftigingsproces tijdens de ziekte. Er is geen koorts, maar je kunt nog wel zweterig zijn, en meestal heel vermoeid.  Dan is het belangrijk om te weten, aan welke stoffen het lichaam de meeste behoefte heeft. Door middel van suppletie met lichaamseigen stoffen is dit proces snel te verbeteren, waardoor echt herstel kan plaatsvinden.
Zowel preventief als voor herstel spelen vitamine A, vitamine D₃, vitamine C, het mineraal zink en omega 3 een belangrijke rol. Tijdens stress zijn het vooral de vitaminen van het B complex erg belangrijk samen met vitamine C.

Nageslagen literatuur:
– Blijvende klachten na covid-19: Medisch dossier, mei 2021.
– Opgebrand en uitgeput: Medisch dossier, mei 2021.
– The Role of Micronutrients in Support of the Immune Response against Viral Infections and covid-19. Francesco Pecora, Federica Persico, Alberto Argentiero, Cosimo Neglis, Susanna Esposito PMID: 33092041, 2020 Oct 20.
A Phase I Randomized Clinical Trial of Evidence-Based, Pragmatic Interventions to Improve Functional Recovery
After   Hospitalization in Geriatric Patients. Rachel R. Deer, Jared M. Dickinson, Jacques Baillargeon, StevenFisher,Mukaila Raji, Elena Volpi, PMID: 30906944 sept. 2019.

Darmbalans en bodenbalans.

Voedsel, voedselvertering en gezondheid.

Over voedsel wordt veel geschreven en er valt veel te vertellen. Maar hoe ontstaat nu zo’n gezond bordje met voedsel waar we veel energie uit kunnen halen? Een ding is zeker, die ontstaat NIET in de fabriek. Maar waar dan wel?

Om die vraag te beantwoorden is het noodzakelijk om enige kennis te hebben van hoe de natuur het doet. De natuur heeft ingebouwde ritmes, die we allemaal kennen als de seizoenen van het jaar, het dag en nacht ritme, de maan cyclus etc. Al die ritmes hebben invloed op het leven op aarde, dus ook op ons, de dieren en de planten. Mens en dieren eten dieren en/of planten, afhankelijk van hun soort. De uitscheiding van mens en dier kan weer worden verteerd in de grond, samen met dode planten door allerlei insecten en micro-organismen. Van dat resultaat kan een plant weer groeien. Dit wordt de biologische kringloop genoemd. Een plant staat in die zin onderaan de voedselketen van mens en dier. De plant is echter weer afhankelijk, welke voedingsstoffen in de bodem aanwezig zijn, en in welke vorm. Is het opneembaar voor die plant?  Voor het opneembaar maken voor planten spelen de micro-organismen dan ook een heel belangrijke rol. Gezonde planten starten bij een goede voedingsbodem waar veel “beestjes” in te vinden zijn. De juiste samenstelling van die beestjes, ook wel micro-organismen genoemd is van groot belang, omdat zij zorgen voor een goede humus, waar de volgende generatie planten op kan groeien. De samenstelling van plantenresten en de temperatuur zorgen voor een juiste leefomgeving voor deze micro-organismen. Wat wij “afvalstoffen” noemen, zoals keukenafval, onkruid en dergelijke zijn juist de stoffen, waar die “grondverbeteraars” gek op zijn. Het composteren van keukenafval, bladeren, tuinafval, stro etc. is daar uitermate geschikt voor. Een goede composthoop bevat veel verschillende materialen en als deze goed composteert, kun je er heel veel beestjes in vinden, met name diverse wormen.
Maar de grond raakt uitgeput van bepaalde stoffen, als er steeds hetzelfde gewas op wordt geteeld. Goede grond kan blijven bestaan, als er elk jaar en ander gewas op komt te staan, wisselteelt. En dat is ook nog afhankelijk welke gewassen achter elkaar op hetzelfde stuk grond wordt geteeld. Om het helemaal optimaal te doen zou er elk zevende jaar een “rustjaar” ingelast dienen te worden. Er niets aan doen en laten groeien wat er groeit, om zo het gehele microsysteem te herstellen en resetten. Elke tuinder zou de tuin in die zin in 7 vakken dienen te verdelen, zodat er elk jaar gewisseld kan worden.
Gemengde boerenbedrijven zijn er bijna niet meer. Dat waren de bedrijven met en eigen

kringloop, waarbij planten en dieren in harmonie samenleefden met de mens. Door schaalvergroting zijn deze bedrijven (bijna helemaal) verdwenen.

Bij de mens is dat systeem terug te zien in het spijsverteringskanaal. Ons voedsel wordt onder invloed van het microbioom  (bestaande uit heel veel micro-organismen) verteerd en opgenomen, zodat we er energie uit kunnen halen.         
Nu er meer gebruik gemaakt wordt van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en monoculturen is het bodemleven voor een groot deel verdwenen. Onderzoek van TNO heeft (allang) uitgewezen, dat de hoeveelheid essentiële voedingsstoffen nu wel tot 80% minder aanwezig zijn in onze voeding, dan voor de schaalvergroting.
Voor ons als mens is het dan ook belangrijk om een goed microbioom op te bouwen. Dit doet men door zoveel mogelijk verschillende soorten planten te eten van het seizoen, en heel veel af te wisselen. Belangrijk hierbij is de functie van de maag, de galblaas en de alvleesklier omdat deze organen de sappen leveren, waardoor een goede spijsvertering kan ontstaan in samenwerking met het microbioom.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met Corry van der Voort van de Complementaire Zorg praktijk,  orthomoleculair therapeut, die samen met u kan kijken, welke voeding het beste bij u past, zodat u weer fit en vitaal verder kunt. Tel: 06 12 12 02 34

Corry van der Voort, Verpleegkundige, orthomoleculair geneeskundige.

Nageslagen literatuur
Jack Faber/ Jaap Bloem/ Ron de Goede   Levende bodem: de basis voor ons leven 24-05-2018
Peter Wohlleben De tuin Ontdek de verborgen boodschappen van wind, wolken, planten en     dieren. April 2019
TNO: terug loop van voedingsstoffen

Bewegen maakt gezond en blij.

Immuunsysteem, een fantastisch systeem, wat zowel positief als negatief sterk is te beïnvloeden, Mijn positieve gezondheid. Deel 3.

In de bijlage van de Leeuwarder Courant stond op zaterdag 6 maart 2021: “Een tsunami van chronische ziekten blijft aanhouden”. Mevr. Jon Brouwers, huisarts in Bakkeveen vertelde dit. Al 15 jaar is ze werkzaam  als huisarts en zij probeert om geen medicijnen te geven maar de mensen te informeren over het menselijk lichaam en hoe deze in een goede conditie te houden. Gezonde voeding, bewegen, meedoen.  Maar waarom lukt dat dan zo slecht?
Om dit beter te begrijpen is het goed om naar de evolutie geneeskunde te kijken. Professor dr. Frits Muskiet  klinisch chemisch analist , verbonden aan het UMCG heeft uitgezocht, dat onze genen zich heel langzaam aanpassen, 0,5% in een miljoen jaar, en dan nog alleen aan “natuurlijke veranderingen”, zoals klimaat en voedsel. De eetlust wordt mede aangestuurd door dopamine, een neurotransmitter, welke ook de stemming en het geluksgevoel laat ervaren. In de oudheid was er weinig “zoet”. Honing was een van de weinige zoetstoffen, welke je kon vinden in de nabijheid van wilde bijen. Dus als dit ter beschikking was, was dit een extra beloning.    

Beloning brengt een emotie te weeg, net als slapen en bewegen. Zo komen we van uit de lichaamsfuncties in de positieve gezondheidsweb bij het mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren. Het is niet los van elkaar te zien. Zoetigheid geeft nog altijd het gevoel van beloning, waardoor het zo moeilijk is om het te laten staan. De grote hoeveelheden, genuttigd in geraffineerde vorm, is echt ziekmakend, ook al geeft het even het gevoel van beloning.  

Bewegen en slapen hebben een relatie met elkaar als dag en nacht. De neurotransmitters serotonine  en melatonine spelen bij slapen een heel belangrijke rol. Zonlicht heeft hier invloed op.  Bij bewegen is het de neurotransmitter dopamine. Slapen beslaat zo’n 30% van ons leven. Dat telde vroeger nog meer (tot wel 50%) voor bewegen, maar door de mechanisering is dat een heel stuk minder geworden.

De kwaliteit van de slaap om je vitaal en fit te voelen is heel belangrijk, omdat het op alle punten van het gezondheidsweb invloed heeft. In de eerste helft van de nacht worden de fysieke beschadigingen zoveel mogelijk hersteld en afvalstoffen opgeruimd. In de tweede helft van de nacht worden alle indrukken, opgedaan gedurende de dag, verwerkt en de hersenen “gereset”, zodat de volgende dag weer fris kan worden gestart. Niet goed slapen, licht slapen, vaak wakker zijn, zorgen voor een verminderde slaapkwaliteit, waardoor het herstel minder goed kan plaatsvinden. Goede slaaphygiëne is heel belangrijk. Zorg voor een frisse, koele en donkere slaapkamer, zonder afleidingen zoals tv, radio, of telefoon. Zet de wifi ’s nachts uit om straling stress te voorkomen. Het blauwe licht van de computerschermen zorgen er voor, dat het lichaam denkt, dat het nog midden op de middag is, waardoor slaap uit blijft. Zorg voor een avondritueel, zodat het lichaam weet, dat het tijd is om te gaan slapen. Bouw de werkzaamheden op tijd af, zodat de rust kan komen en de aanvang voor een goede slaap is verzekerd. Niet goed slapen leidt tot vermoeidheid, sneller geïrriteerd zijn, verstoring van lichaamsritmes, angsten en uiteindelijk tot ziekte door uitputting. Het kan er zo insluipen, dat het soms niet eens wordt opgemerkt. Niet goed slapen is een signaal van het lichaam, dat er iets niet in orde is, fysiek of mentaal.

Bewegen is niet alleen goed voor je lichaam, het heeft heel veel invloed op het totale systeem en met name op de hersenen (aansturing). Veel bewegen in de jeugdjaren en een gezonde leefstijl zorgen er voor on gezond oud te kunnen worden. Er is aangetoond, dat juist beweging preventief kan werken tegen mentale ziekten. Is er een mentale ziekte dan blijkt, dat door beweging de ziekte beter onder controle is te krijgen dan door medicijnen. Na ½ uur bewegen (bijvoorbeeld wandelen) wordt er in de hersenen het endorfine hormoon aangemaakt. Dat hormoon maakt blij, waardoor meer ontspanning volgt en angst afneemt. Hiermee is angst te overwinnen en zal serotonine ook beter worden aangemaakt. Naast bewegen maken ook activiteiten als  eten, lachen, mediteren en seks het endorfine hormoon aan.
Alleen al door regelmatig te bewegen versterk je alle punten van het gezondheidsweb. Fysiek wordt je sterker en de conditie verbetert. Angst vermindert, mentaal welbevinden verbetert, er ontstaat meer blijheid. Concentratie en onthouden zal verbeteren, omdat bepaalde neuronen in de hersenen door bewegen worden geactiveerd. Het wordt nog sterker, als bewegen en leren tegelijk wordt gedaan. Bijvoorbeeld door lopend een andere taal te leren. Het dagelijks functioneren gaat dan makkelijker, omdat er is meer kwaliteit van leven is. Zo wordt ook het immuunsysteem beter geactiveerd. In die zin is het heel belangrijk, dat op de scholen de gymlessen meer aandacht krijgen en bewegen voor de jeugd beter op de schoolagenda’s worden geplaatst.

Dat omgevingsfactoren een grote rol spelen is duidelijk te zien  gedurende de corona crisis. Door alle opgelegde beperkingen is de angst toegenomen en de mogelijkheden om te bewegen zijn beperkt. Vooral voor degenen die in een stad op een flat wonen met weinig ruimte om te bewegen. Bewust zijn van deze beperkingen en daar een oplossing voor zoeken zal leiden tot minder angst. Neem zelf het initiatief om op zoek te gaan naar alle beweringen die over de coronapandemie gaan, om mentaal sterk te blijven en  angst niet toe te laten.  
Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie die verbonden is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam liet op NPO1 de afgelopen winter veel verbanden zien van de neuronen (hersenen en zenuwen) met de invloed daarvan op het lichaam.  “Er was al een pandemie, en die pandemie heet: physical inactivity, oftewel het ‘zitten’.”  En dat, gecombineerd met wat snacks voor de tv (uit verveling), versterken de onderliggende problemen, namelijk de hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht, die bij corona patiënten een grote rol spelen. In plaats van alle beperkingen, die de overheid oplegt, kan de regering beter gaan focussen om alle ongezonde eetwaren (80% van wat in en supermarkt te koop is) aan banden te leggen. En de zondagsrust herstellen, omdat een 24 uurs economie, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar schadelijk is voor de volksgezondheid. Een ingebouwde zondagsrust geeft ook mentale rust. Dan kan er een gelukkiger en gezondere bevolking ontstaan.

Wilt je voor je zelf weten, hoe het met neurotransmitters gesteld is? Ga dan naar: www.brainedge.nl. Als je dan rechts boven op Volledig assessment klikt, krijg je een aardig idee, hoe je er voor staat. Wilt u hier meer over weten, of meer info over de uitslag van de brainedge, neem dan contact op met
Corry van der Voort, Complementaire Zorg Praktijk, Haskerdijken.
e-mail: vandervoortcorry@gmail.com.  Tel: 06-12 12 02 34.

Bron vermelding en nageslagen literatuur:
Machteld Hubert, arts en onderzoeker, positieve gezondheid 24-01-2019
Muskiet F.A.J.: Evolutionaire geneeskunde. U bent wat u eet, maar u moet weer worden wat u at. Ned. Tijdschr. Kl.Chem.Labgeneeskunde 2005; 30: 163-184
Scherder, E.J.A., Groot C.,  Hooghiemstra A.M.,  Raijmakers P.G.H.M, Berckel B.N.M. van, Scheltens P., Flier W.M. van der,  Ossenkoppele R.: The effect of physical activity on cognitive function in patients with dementia: A meta-analysis of randomized control trials. PMID: 26607411
Scherder:
www.youtube.com/niet thuiszitten maar thuis bewegen.
Meesters Y., Gordijn M.C.M. Time to sleep; disruption of the biological clock due to night and shift work PMID: 26675649
Hosker D.K, Elkins R.M., Potter M.P.: Promoting Mental Health and Wellness in Youth Through Physical Activity, Nutrition, and Sleep PMID: 30832951
Kandola A., Vancampfort D., Herring M., Rebar A., Hallgren M., Firsth J., Stubbs B., : Moving to Beat Anxiety: Epidemiology  and Therapeutic Issues with Physical Activity for Anxiety. PMID: 30043270  PMCID: PMC6061211
Tasdemir-Ozdes  A.,  Strickland-Hughes C.M., Bluck S  Ebner N.C.: Future perspective and healthy lifestyle choices in adulthood. PMID: 27064600

Mijn positieve gezondheid; Immuunsysteem 2. Fysieke gezondheid.

Immuunsysteem, een fantastisch systeem, wat zowel positief als negatief sterk is te beïnvloeden.

De afgelopen 50 jaar is er veel veranderd in de gezondheidszorg. De techniek heeft een enorme vlucht genomen,  waardoor er veel meer mogelijk is. Ingrepen en medicatie zijn nu de antwoorden op veel klachten. Maar helaas werkt dit lang niet altijd. Want naast deze high  technische geneeskunde lijkt het wel, alsof de basis is vergeten, het voorkomen  van ziekten. In de eed van Hypocrates, die artsen afleggen na hun studie staat:  “Ik zal de gezondheid bevorderen….”. Iedere arts belooft of zweert dat. Maar in feite zijn de huidige gezondheidszorg én de medische opleidingen helemaal niet gericht op kennisoverdracht met betrekking tot het bevorderen van gezondheid en herstel, maar vooral op kennis over “bestrijden van ziekten”.

De beste methode om de gezondheid te bevorderen is de patiënt te interesseren voor de zorg van het menselijke lichaam, voor voeding en voor de oorzaak en preventie van ziekte. Deze stelling van Thomas Edison 1847 legt precies de vinger op de zere plek. Op school leren we van alles. Tot de meest high technische zaken toe, maar hoe jij je als volwassenen gezond kunt houden, daar is (bijna) geen aandacht voor. Als er serieus werk gemaakt zal gaan worden met preventieve gezondheidszorg, zal dat voor een groot deel op de scholen plaats moeten vinden. Gastlessen kunnen een mooie aanzet zijn, die niet veel hoeven te kosten.

Het immuunsysteem speelt een centrale rol bij hoe jij je voelt. In “mijn positieve gezondheidsweb” zijn 6 punten aan te wijzen met onderverdeling, die daar een belangrijke rol in spelen. Vaak worden ze daarmee niet in verband gebracht. Fysieke functies, mentaal welbevinden, dagelijks functioneren, mee doen, kwaliteit van leven en zingeving hebben alles te maken met hoe we ons voelen, hoe het immuunsysteem werkt en hoe alle punten elkaar kunnen beïnvloeden.
Fysieke gezondheid, je gezond voelen is meer dan alleen klachten en pijn vrij zijn.  Eten, slapen, conditie en bewegen spelen hierbij een directe rol en het ene versterkt of verzwakt het ander.
Dan Millman beschreef het als volgt in zijn boek “De weg van de vreedzame krijger”:


“Begrijp waar je gedachten vandaan komen, hoe ze oorspronkelijk ontstaan. Je bent bijvoorbeeld verkouden. De lichte symptomen zijn aanwijzingen om te proberen weer in balans te komen. Een juiste relatie met zonlicht, frisse lucht, eenvoudig voedsel en ontspanning. Connecties met gedachten: willekeurige gedachten die je storen en afleiden zijn ook symptomen van een verstoorde relatie met je omgeving. Van de menselijke functies, bewegen, slapen, ademen, denken, voelen en eten, is eten het belangrijkste om het als eerste te mobiliseren.”


Omdat wij mensen lichtwezens zijn, is de zon onze voornaamste energiebron. Deze zonne-energie kunnen we op twee manieren tot ons nemen. Buiten in de zon zijn, de zon op je huid te voelen. Zoals bekend maakt de huid, onder invloed van zonlicht vitamine D aan. In de wintermaanden is hier in Nederland te weinig zonlicht en is de huid te veel bedekt om voldoende vitamine D aan te maken. Vitamine D speelt een belangrijke rol bij het immuunsysteem. Dat er in de wintermaanden dan een verlaging van de weerstand ontstaat door een te kort aan vitamine D (door zonlicht) is een logisch gevolg. Dit wordt nog versterkt door een te kort aan vitamine C (verse groenten en fruit). Dan kan het griepvirus makkelijker toeslaan, dus ook corona. Volgens de Groninger onderzoeker Reindert Graaff wijzen verschillende onderzoeken op een verband tussen tekort aan vitamine D en corona. Heel jammer, dat het RIVM deze goedkope en preventieve maatregelen van extra vitamine D en C, niet benoemd, zodat de mensen zelf hier iets tegen kunnen doen.  Aanpassing van de voeding en leefstijl.

Goede voeding bevat opgeslagen zonlicht, welke door middel van het spijsverteringsstelsel weer vrij wordt gemaakt en zo ten goede komt aan geest, lichaam en ziel. Voedsel, waar uit de zonne-energie al is verdwenen door allerlei bewerkingen maakt suf, beïnvloedt je stemming, verlaagd je gewaar zijn en verstoort de optimale vitaliteit van het lichaam. Het impulsief eten laat gifstoffen achter welke op de lange termijn je levensduur verkorten. Veel van de mentale en emotionele problemen zouden veel minder zijn door eenvoudig wat aandacht te besteden aan gezond eten. Het samenspel van mens en (natuur)voeding is terug te zien in de darmflora, het microbioom, , die een heel grote rol speelt bij het immuunsysteem.
Zo blijkt, dat (bijna) al het bewerkte voedsel en kant en klaar maaltijden geen zonne-energie meer bevatten. Wel veel suiker en keukenzout. Veel toegevoegde E-stoffen zijn chemisch en herkent het lichaam niet, waardoor er makkelijk allergische reacties kunnen ontstaan. Dat leidt weer tot laaggradige ontstekingen en vermoeidheid, tot emotionele problemen toe. Grote hoeveelheden suiker doen hetzelfde. De vitaliteit neemt af. Van alle voedingsmiddelen in de supermarkt voldoet 80% niet aan de norm zoals hierboven beschreven, en bevat dus ook weinig tot geen levensenergie. Daarmee is onze levensbatterij niet op te laden.
Echt vitaal worden en blijven betekent, dat de keuze valt op levensmiddelen, zoals de natuur die ons geeft. Noodsituaties en zware lichamelijke arbeid daar gelaten gaat het helemaal niet om calorieën, maar om de informatie is je aan het lichaam geeft. Bewegen en slapen komt in een volgende blog aan de orde

De corona epidemie laat zien, dat de mens te veel van de natuur is afgedwaald. De mensen, die het ernstigst ziek worden hebben vaak “onderliggend lijden”. Daarmee wordt o.a. bedoeld hart- en vaatziekten, diabetes, overgewicht, enz. Al deze ziekten hebben één gemene deler. Het zijn welvaartsziekten. Foodwatch heeft berekend, dat kinderen in de leeftijd van 4 – 8 jaar de dubbele hoeveelheid suiker gebruiken, dan goed is voor een gezonde ontwikkeling.  Voor mannen van 31 tot 50 jaar telt hetzelfde voor zout.
Het immuunsysteem wordt sterker als het af en toe (gecontroleerd) wordt blootgesteld aan koude,  hitte (sauna), beweging en vasten. Het vasten geeft rust aan het spijsverteringstelsel, zodat het zich kan ontdoen van belastende stoffen. Daarom is het goed, om zeker 14 uur rusttijd te nemen vanaf het moment dat het avond-eten op is, tot de volgende dag, voor je start met het ontbijt. Gedurende de dag geen tussendoortjes, zodat er voldoende rust wordt gecreëerd tussen de maaltijden door. Houdt de maaltijden eenvoudig maar voedzaam en maximaal 3x per dag. Vaak zijn twee maaltijden voldoende, zeker als er weinig lichamelijke arbeid wordt geleverd.

Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met Corry van der Voort, Complementaire Zorg Praktijk, Haskerdijken.
e-mail: vandervoortcorry@gmail.com.  Tel: 06-12 12 02 34

Bron vermelding en nageslagen literatuur:
Machteld Hubert, arts en onderzoeker, positieve gezondheid 24-01-2019.
Foodwatch.nl: Suikermaxdag en zoutmaxdag 2019 en 2020
Medisch dossier: jaargang 23, januari 2021
Longo V; Fasting, Circadian Rhythms, and Time-Restricted Feeding in Healthy Lifespan. PMID: 27304506
Dan Millman: Way of the Peaceful Warrior (Nl. vert.: De weg van de vreedzame krijger)
Majid Teymoori-Rad Fazel Shokri Vahid Salimi Sayed Mahdi Marashi: The interplay between vitamin D and viral                     infections PMID: 30614127
Schuitemaker G.E., Grand W. B., Health benefits of higher serum 25-hydroxyvitamin D levels in The Netherlands, PMID: 20398763

Immuunsysteem, een fantastisch systeem, wat zowel positief als negatief sterk is te beïnvloeden

Het onderwerp “corona” beheerst (bijna) alles. Vaccinaties zullen de oplossing brengen. Toch blijkt dat niet zo te zijn, omdat virussen altijd muteren. Beter is om amplitie in te zetten om het immuun te versterken.
Amplitie is afkomstig van het Latijnse woord ‘amplio’. De betekenis van amplitie is versterken, vergroten en vermeerderen. Amplitie is niet gericht op het behandelen (curatie) of voorkomen (preventie) van de negatieve gevolgen, maar richt zich op iedereen, ook op gezonde mensen. Een brede, totale aanpak. In de tijd van Louis Pasteur en Claude Bernard ging dezelfde discussie. De ziekteverwekker bestrijden, zoals Pasteur wilde, of je omgeving zo maken, dat de ziekteverwekker er niet kan leven, waar Bernard een voorstander van was. Pasteur gaf op zijn sterfbed toe, dat Claude Bernard het toch bij het rechte eind had. Met andere woorden, versterk je immuunsysteem. Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam pleite in het programma WNL op zondag 14-02-2021 (NPO1) voor een gezondere leefstijl. “Focus op het immuunsysteem, op preventie. Dwing via wetgeving een gezonde voeding af. Te beginnen met een suiker tax. Suikers voegen niets toe, onttrekken juist de essentiële vitaminen, mineralen en spoorelementen uit
het lichaam, alleen al voor de verwerking van al die suikers. Tieners, in de groei en ontwikkeling, halen minimaal 30% van hun energie uit suikers. Het gevolg is dat er veel volwassenen zijn met type diabetes 2, hart en vaatziekten hoge bloeddruk etc. door essentiële tekorten.” En dit is nu net de groep mensen, die het meest ziek worden door corona. Het centraal bureau voor de Statistieken geeft aan, dat ongezonde voeding steeds goedkoper is geworden en gezond voedsel juist veel duurder. Dat betekent, dat mensen met een smalle beurs grote moeite hebben om gezond te kunnen eten. In hetzelfde genoemde programma gaat Sabine Uitslag nog een stap verder door de opmerking, dat het immuunsysteem “vergeten” is. Het immuunsysteem versterken geeft een betere gezondheid en is daarmee
minder gevoelig voor ziekten. Ze geeft aan dat naast cure en care, ook preventie nodig is en amplitie. Feitelijk geen nieuws onder de zon. Florence Nightingale heeft naast haar werk als verpleegkundige, zich sterk gemaakt in haar leven om de amplitie tot een politieke keuze te maken met betrekking tot de volksgezondheid, waardoor in Londen riolering is aangelegd, de huisvesting en de hygiëne is verbeterd, en daarmee de totale gezondheid van heel veel mensen. Machteld Huber (arts en onderzoekster) geeft aan, dat de definitie van gezondheid van de World Health Organisation niet meer toereikend is. In 1948 formuleerde de WHO gezondheid als volgt: “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk,
geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.” Wie bevindt zich ooit in deze toestand? vroeg Machteld zich af. Er zijn zoveel chronische ziektes en met de juiste diagnostiek kun je bij iedereen wel wat ontdekken. Betekent dit
dan dat iedereen eigenlijk ziek is? De definitie is remmend, want de situatie is veranderd. We hebben nu minder infectieziektes, maar wel al die chronische ziektes. Machteld Hubert definieert het als volgt: “Gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.”, Dat omvat niet alleen het medische deel, maar vraagt om amplitie, een totale brede aanpak, die invloed heeft op het immuunsysteem. Machteld Hubert ontwikkelde hiervoor het positieve gezondheidsweb. Er zijn enkele gemeenten in Nederland waar amplitie al wordt toegepast zoals in Bakkeveen De punten, genoemd in het positieve gezondheidsweb krijgen daar de aandacht die ze verdienen,. Daar heeft huisarts Brouwers iedereen gemobiliseerd om een betere leefstijl te bereiken en minder medicatie te geven. Met mooie resultaten. Niet alleen een diëtiste met voedingsadviezen, maar ook de sportschool, de sociaal werkers, de wijkverpleegkundigen enz. werken allemaal mee om een “blue zone” te bereiken. Een “blue zone” is een regio, waar mensen gezond oud worden zonder medische hulp.
Kenmerkend voor deze blue zones zijn de zingeving van het dagelijkse leven. Actief meewerken op eigen tempo tot op hoge leeftijd, een sociaal leven en een gezonde voeding en gezonde leefomgeving. Vanuit de orthomoleculaire geneeskunde kunnen we hier een steentje aan bijdragen.
In mijn volgende blogs zal ik alle punten, zoals in het positieve gezondheidsweb zijn geschetst, dieper ingaan. Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met

Corry van der Voort,
Complementaire Zorg Praktijk,
Haskerdijken. e-mail: vandervoortcorry@gmail.com.
Tel: 06-12 12 02 34

Bron vermelding en nageslagen literatuur:
Nightingale F., Notes on Nursing
Machteld Hubert, arts en onderzoeker, positieve gezondheid 24-01-2019
WNL op zondag. NPO1, 14-02-2021.

DNA, erfelijk materiaal

Epigenetica (omgevingsfactoren) gaan boven genetica (erfelijkheid). Dat is nu algemeen bekend. Toch kan het zinvol zijn om te weten, welke genen niet helemaal goed functioneren als je al lang met onopgeloste gezondheidsproblemen kampt. Het kan wel 30 jaar duren, voordat het probleem zich klinisch uit, en je echt ziek bent. Daarom kan het zinvol zijn om je DNA te laten testen, zodat je kunt gaan “eten naar je genen”, en je leefstijl kunt aanpassen.

Wist u, dat er in de topsport al langer gebruik van wordt gemaakt? Topsport leert ons veel, omdat topsporters altijd op de grens zitten van wat je uit een fysieke belasting kunt halen. Dat telt ook voor ons als gewone burger, omdat er is veel te leren valt over het herstel na een intensive fysieke inspanning. Ook in het “gewone” leven wordt er topsport bedreven.

Hoeveel ballen heb je in de lucht te houden? Wat wordt er van jou gevraagd in de combinatie van werk, gezin, inkomen etc.? En hoeveel vraagt dat op emotioneel en mentaal niveau? Als je overweegt een DNA test te doen, dan kunt u daarvoor bij mij terecht.

De test kost nu € 549,-. Dat is exclusief uitleg en een naslagwerk. Voor de uitslag dient u rekening te houden met een consult € 80,- en het rapport(boekje) kost € 34.95

Oberon scan:
Naast de NES scan, kan er nu ook een Oberon scan worden gemaakt op afspraak, Een Oberonscan is een computersysteem, wat lijkt op de Nes scan. Maar deze scan gaat veel verder tot op cel niveau. Naast de systemen en de organen kunnen we ook op celniveau kijken. En we kunnen zien of er een
verbetering of een achteruit gang gaande is. Als we te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen kan het zinvol om zo’n scan te maken, of als klachten niet snel genoeg oplossen.

Het maken van zo’n scan kost 85,- en duurt 1,5 uur

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

In de sport is het bekend, dat naast een goede training en goed materiaal, een individueel afgestemde voeding, aangevuld met eventuele voedingssupplementen een belangrijke rol spelen om de conditie en de prestatie te verhogen en te behouden.

72 jaar en een 11-stedentocht geskeelerd. Zijn personal coach C. v.d. Voort adviseerde m.b.t training en voeding

Vreemd genoeg vinden we dat schijnbaar niet voor onze dagelijkse inspanningen. Naast het gezin en het werk, willen we ook nog graag andere bezigheden houden zoals hobby of sport. Het vraagt allemaal energie, organisatie en een heldere geest om het een en ander goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast is het zinvol om tijd over te houden om weer op te     laden, zodat we niet aan energie inleveren.

Hoeveel meer telt dit dan niet als we al moe zijn? Moe is het eerste symptoom, dat er iets aan de hand is. Heel vaak begint het met niet goed voor ons zelf zorgen in de vorm van eten, wat niet bij jou individuele stofwisseling past. De voedingsindustrie bepaalt wat we op ons bord krijgen, en hoe lekker het er op een plaatje uit ziet, omdat we denken, dat het wel gezond zal zijn. Maar de meeste voedingsmiddelen, die bewerkt zijn in de fabriek vragen meer onmisbare stoffen van ons lichaam om te verteren, dan dat ze ons geven. En daar kan je echt heel, heel moe van worden. Een klein voorbeeldje: Met zegt, dat suiker energie geeft. Dat is voor een klein moment ook zo, daarna krijg je een dip. Dat komt onder andere door de verwerking in ons lichaam. Dat vraagt vitamine B, chroom en zink (de belangrijkste). Zo kunnen er te korten ontstaan, waar we moe van worden. Een vermoeid lichaam heeft minder weerstand, en er zal meer moeite moeten worden gedaan om alle dingen, die we dagelijks willen doen, ook vol te houden. Uiteindelijk worden we ziek.

Wilt u ook uw conditie verbeteren en op peil houden, kom dan eens langs bij

Complementaire Zorg Praktijk
Rijksstraatweg 34
8468 BH  Haskerdijken

Corry van der Voort.
Verpleegkundige Complementaire Zorg en Orthomoleculair geneeskundige.

27 juni 2014. Leeuwarder Courant

Mevr. Vliet-Ostaptchouk, werkzaam in het UMCG in Groningen heeft onderzoek gedaan naar mogelijke andere oorzaken van diabetes dan de tot nu toe bekende oorzaken van overgewicht en een verkeerde leefstijl. Uit haar onderzoek, waar zij gebruik heeft gemaakt van de Lifelines-biobank blijkt er een mogelijk verband te bestaan dat langdurige blootstelling aan “giftige” stoffen ook een aanleiding kan zijn tot het ontwikkelen van diabetes. Er zijn steeds meer aanwijzingen, dat milieuverontreinigende stoffen zoals pesticiden, en stoffen in plastic consumentenartikelen, op de lange duur veranderingen in de stofwisseling kunnen veroorzaken. Zij zal nog verder onderzoek doen naar de onderliggende mechanismen