DNA, erfelijk materiaal

Epigenetica (omgevingsfactoren) gaan boven genetica (erfelijkheid). Dat is nu algemeen bekend. Toch kan het zinvol zijn om te weten, welke genen niet helemaal goed functioneren als je al lang met onopgeloste gezondheidsproblemen kampt. Het kan wel 30 jaar duren, voordat het probleem zich klinisch uit, en je echt ziek bent. Daarom kan het zinvol zijn om je DNA te laten testen, zodat je kunt gaan “eten naar je genen”, en je leefstijl kunt aanpassen.

Wist u, dat er in de topsport al langer gebruik van wordt gemaakt? Topsport leert ons veel, omdat topsporters altijd op de grens zitten van wat je uit een fysieke belasting kunt halen. Dat telt ook voor ons als gewone burger, omdat er is veel te leren valt over het herstel na een intensive fysieke inspanning. Ook in het “gewone” leven wordt er topsport bedreven.

Hoeveel ballen heb je in de lucht te houden? Wat wordt er van jou gevraagd in de combinatie van werk, gezin, inkomen etc.? En hoeveel vraagt dat op emotioneel en mentaal niveau? Als je overweegt een DNA test te doen, dan kunt u daarvoor bij mij terecht.

De test kost nu € 549,-. Dat is exclusief uitleg en een naslagwerk. Voor de uitslag dient u rekening te houden met een consult € 80,- en het rapport(boekje) kost € 34.95

Oberon scan:
Naast de NES scan, kan er nu ook een Oberon scan worden gemaakt op afspraak, Een Oberonscan is een computersysteem, wat lijkt op de Nes scan. Maar deze scan gaat veel verder tot op cel niveau. Naast de systemen en de organen kunnen we ook op celniveau kijken. En we kunnen zien of er een
verbetering of een achteruit gang gaande is. Als we te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen kan het zinvol om zo’n scan te maken, of als klachten niet snel genoeg oplossen.

Het maken van zo’n scan kost 85,- en duurt 1,5 uur

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

In de sport is het bekend, dat naast een goede training en goed materiaal, een individueel afgestemde voeding, aangevuld met eventuele voedingssupplementen een belangrijke rol spelen om de conditie en de prestatie te verhogen en te behouden.

72 jaar en een 11-stedentocht geskeelerd. Zijn personal coach C. v.d. Voort adviseerde m.b.t training en voeding

Vreemd genoeg vinden we dat schijnbaar niet voor onze dagelijkse inspanningen. Naast het gezin en het werk, willen we ook nog graag andere bezigheden houden zoals hobby of sport. Het vraagt allemaal energie, organisatie en een heldere geest om het een en ander goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast is het zinvol om tijd over te houden om weer op te     laden, zodat we niet aan energie inleveren.

Hoeveel meer telt dit dan niet als we al moe zijn? Moe is het eerste symptoom, dat er iets aan de hand is. Heel vaak begint het met niet goed voor ons zelf zorgen in de vorm van eten, wat niet bij jou individuele stofwisseling past. De voedingsindustrie bepaalt wat we op ons bord krijgen, en hoe lekker het er op een plaatje uit ziet, omdat we denken, dat het wel gezond zal zijn. Maar de meeste voedingsmiddelen, die bewerkt zijn in de fabriek vragen meer onmisbare stoffen van ons lichaam om te verteren, dan dat ze ons geven. En daar kan je echt heel, heel moe van worden. Een klein voorbeeldje: Met zegt, dat suiker energie geeft. Dat is voor een klein moment ook zo, daarna krijg je een dip. Dat komt onder andere door de verwerking in ons lichaam. Dat vraagt vitamine B, chroom en zink (de belangrijkste). Zo kunnen er te korten ontstaan, waar we moe van worden. Een vermoeid lichaam heeft minder weerstand, en er zal meer moeite moeten worden gedaan om alle dingen, die we dagelijks willen doen, ook vol te houden. Uiteindelijk worden we ziek.

Wilt u ook uw conditie verbeteren en op peil houden, kom dan eens langs bij

Complementaire Zorg Praktijk
Rijksstraatweg 34
8468 BH  Haskerdijken

Corry van der Voort.
Verpleegkundige Complementaire Zorg en Orthomoleculair geneeskundige.

27 juni 2014. Leeuwarder Courant

Mevr. Vliet-Ostaptchouk, werkzaam in het UMCG in Groningen heeft onderzoek gedaan naar mogelijke andere oorzaken van diabetes dan de tot nu toe bekende oorzaken van overgewicht en een verkeerde leefstijl. Uit haar onderzoek, waar zij gebruik heeft gemaakt van de Lifelines-biobank blijkt er een mogelijk verband te bestaan dat langdurige blootstelling aan “giftige” stoffen ook een aanleiding kan zijn tot het ontwikkelen van diabetes. Er zijn steeds meer aanwijzingen, dat milieuverontreinigende stoffen zoals pesticiden, en stoffen in plastic consumentenartikelen, op de lange duur veranderingen in de stofwisseling kunnen veroorzaken. Zij zal nog verder onderzoek doen naar de onderliggende mechanismen

Hoe de voedingsindustrie uw eetgedrag beïnvloed.

In de televisie uitzending van Radar in januari 2014 werd getoond, hoe de voedselindustrie onderzoek doet naar de werking van bepaalde stofjes in de hersenen. Als bij na het nuttigen van stofjes de cellen in de hersenen oplichten, welke een direct verband hebben met verslaving, worden deze stofjes toegevoegd aan het voedsel of de versnaperingen. Het gevolg is, dat het moeilijker wordt, om een stop te zetten met het eten van deze voedingsmiddelen. Dit kan overgewicht in de hand werken