Complementaire Zorg

Complementaire Zorg is ontstaan door de steeds verder toenemende technische interventies in de verpleging.
In 1996 is door Astrid Noorden de definities van wat complementaire zorg inhoud, geïntroduceerd.
Complementaire zorg is de totale zorg naar lichaam, geest en ziel en gericht op het helen van de mens. Binnen dit geheel noemen wij de complementaire zorg die interventies in het zorgproces, die uitgaan van het zelfhelend vermogen van de patiënt en die dit vermogen stimuleren, ondersteunen en activeren. Complementaire Zorg besteedt op deze wijze aandacht aan de fysieke, emotionele, mentale, sociale en spirituele behoefte van de patiënt waardoor deze een staat van welbevinden kan bereiken en in stand houden.
Hierdoor wordt de mogelijkheid gegeven om de basis interventies vanuit de natuurgeneeskunde weer opnieuw terug te brengen in de verpleging. Voeding, kruiden, aromatherapie, massage en ontspanningsmethodieken kunnen bijdragen tot herstel. Het is aan de complementair werkende verpleegkundige de taak om goed uit te zoeken welke interventies bij welke patiënt past. De individuele stofwisseling, het karakter van de patiënt en de klachten zijn allemaal mede bepalend voor de keuze, welke uiteindelijk samen met de patiënt wordt gemaakt. Zie ook www.complementairezorg.nl