Een ommekeer?

Leeuwardercourant 24 juni 2021
TUINDERS LEREN OVER GEZONDE BODEM. DIT ZAL DE GEZONDHEID VAN MENS, DIER EN PLANT BEVORDEREN.

Blij verrast heb ik het stukje gelezen.  Yes, een beetje aandacht voor onze uitgeputte aarde.  Een uitgeputte grond geeft voedsel, welke niet alle voedingsstoffen meer bevatten. Voedings-stoffen, die wel in de voeding aanwezig waren voordat de grond uitgeput raakte.  Ondanks biologisch boeren is er toch een ongezond bodemleven, wat invloed heeft om onze voeding en onze gezondheid.  Eenzijdige bemesting geeft eenzijdige voeding aan de grond, en beïnvloedt zo het microleven in de grond. Het biologisch boeren geeft nog altijd een betere  voedingsbodem  heeft dan de reguliere landbouwmethode, maar het is niet voldoende blijkt uit onderzoek. Zie het TNO onderzoek over de terugloop van voedingsstoffen in onze voeding.

De mens meent te mogen beheersen over alles, wat moeder natuur geeft. Maar door zijn hebzucht put hij de grond uit, vervuilt het water en worden te veel grondstoffen verbruikt. Langzaam dringt door, dat zowel in het klein als in het groot de balans zal moeten worden hersteld,  zodat onze kinderen en kleinkinderen nog een gezond leven kunnen hebben.
Uit genomen monsters en metingen bleken o.a. de volgende stofjes te ontbreken: mangaan, koper, borium, zink, ijzer, magnesium en calcium. Een scala aan mineralen.
Mineralen te kort in ons voedsel zorgt er voor, dat we geen goede spijsvertering hebben door een te kort aan enzymen, welke worden gemaakt uit een eiwitdeeltje,  een aminozuur, waaraan een vitamine en of mineraal is gekoppeld en zo een specifieke werking heeft. Men zal dan ook  meer stress ervaren en het zal vermoeidheid veroorzaken.
Maar dat was niet het enige in dit stukje. Theo Mulder hamert al jaren op het belang van een gezonde bodem. Hij spreekt dan ook de hoop uit, dat de snel groeiende Franse voedsel-leverancier Bleu Blanc-Coeur hier in Nederland navolging krijgt. Dan krijgen boeren en tuinders uitbetaald  op basis van de gehaltes aan micronutriënten (lees vitaminen, mineralen, spoor-elementen en enzymen) in hun producten. Dan is er een goede basis voor een gezond leven met voldoende weerstand. Zeker als daarnaast ook de leefstijl met betrekking tot voldoende bewegen en de sociale aspecten van het “mens zijn” erin worden meegenomen.

Blue zones in de wereld wijzen uit, dat deze drie aspecten de basis vormen van een gezond, lang en werkzaam leven. Iedereen in die blue zones tellen mee, van jong tot heel oud.  Ze werken samen en helpen elkaar daar, waar het nodig is. Niet om heel rijk te worden, maar om in harmonie het leven te vieren.

Reacties zijn gesloten.