PNEI

Psycho Neuro Endocrien Immunologie (PNEI) staat voor de interne communicatie van het lichaam.
De psyche heeft een directe invloed op het hormonale systeem, maar ook andersom. Het hormonale systeem heeft ook invloed op de psyche en op het zenuwstelsel. Het hormonale systeem heeft net als het zenuwstelsel een duidelijke aansturende functie. Ook het immuunsysteem staat niet op zichzelf. Om goed te kunnen begrijpen hoe alle systemen en organen op elkaar ingrijpen is het van belang te weten, hoe de aansturing verloopt, en wat daarin fout kan gaan. Als iets verkeerd wordt aangestuurd, zul je nooit het gewenste resultaat krijgen. De test van Braverman kan een goed hulpmiddel zijn net als de metabole screeningslijst, welke door de patiënt wordt ingevuld, om de reden van de klachten te kunnen duiden. Signalen van het lichaam in de vorm van klachten kunnen aanwijzingen zijn, waar het mis gaat. De natuur kan ons daarin duidelijkheid verschaffen, als we de moeite nemen, de natuur te observeren. Zon, licht en lucht zijn belangrijke elementen voor planten, maar ook voor de mens. Alleen al de invloed van licht op ons systeem verbetert de stofwisseling en de stemming. Daarom is het ook van belang om de mens als een geheel te zien. In die zin gaat epigenetica voor genetica. Dat wil zeggen, dat genoemde factoren er voor kunnen zorgen, dat bepaalde genen juist wel, of juist niet aangezet worden, waardoor een bepaalde ziekte juist wel of niet de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Vanuit die richting ben ik dan ook natuurgeneeskundige. psycho-neuro-endocrino-immunologie.

hersenen_buitenkant2