Verpleegkundige A

Verpleegkundige A met specialisaties kinderverpleging en complementaire zorg.
De verpleegkundige zorg zoals beschreven in het Noth American Nursing Diagnosis Association (NANDA), vormt de basis van de praktijk. De complementaire zorg interventies zijn een goede aanvulling om in een betere conditie te komen. Preventie krijgt veel aandacht omdat voorkomen altijd nog beter is dan genezen.
Florence Nightingale, de grondlegster van de huidige verpleegkunde, schreef in haar boek “notes on nursing” de basisprincipe van de verpleegkunde. “Haal alle mogelijke oorzaken van het ziek worden bij de patiënt vandaan, wat dan nog overblijft is voor de medicus.” Naast goede hygiëne, een goede leefstijl en levensritme, besteedde Florence ook heel veel tijd aan voeding en observatie. Wat eet iemand, hoe wordt het door het lichaam verwerkt, hoe is de uitscheiding en wat kan er in dat proces mogelijk niet goed gaan. De kunst om de signalen van het lichaam te verstaan is hierbij een eerste vereiste, waarbij observatie en het opmerken de belangrijkste interventies zijn, waarbij 50% van de mogelijke diagnose door de patiënt wordt gegeven. De andere 50% ontstaat door het uitvragen, observeren en signaleren van de verpleegkundige. Als dit goed gebeurd, kunnen er veel klinische problemen worden voorkomen en klachten verdwijnen. Zie ook: www.venvn.nl