Mijn positieve gezondheid; Immuunsysteem 2. Fysieke gezondheid.

Immuunsysteem, een fantastisch systeem, wat zowel positief als negatief sterk is te beïnvloeden.

De afgelopen 50 jaar is er veel veranderd in de gezondheidszorg. De techniek heeft een enorme vlucht genomen,  waardoor er veel meer mogelijk is. Ingrepen en medicatie zijn nu de antwoorden op veel klachten. Maar helaas werkt dit lang niet altijd. Want naast deze high  technische geneeskunde lijkt het wel, alsof de basis is vergeten, het voorkomen  van ziekten. In de eed van Hypocrates, die artsen afleggen na hun studie staat:  “Ik zal de gezondheid bevorderen….”. Iedere arts belooft of zweert dat. Maar in feite zijn de huidige gezondheidszorg én de medische opleidingen helemaal niet gericht op kennisoverdracht met betrekking tot het bevorderen van gezondheid en herstel, maar vooral op kennis over “bestrijden van ziekten”.

De beste methode om de gezondheid te bevorderen is de patiënt te interesseren voor de zorg van het menselijke lichaam, voor voeding en voor de oorzaak en preventie van ziekte. Deze stelling van Thomas Edison 1847 legt precies de vinger op de zere plek. Op school leren we van alles. Tot de meest high technische zaken toe, maar hoe jij je als volwassenen gezond kunt houden, daar is (bijna) geen aandacht voor. Als er serieus werk gemaakt zal gaan worden met preventieve gezondheidszorg, zal dat voor een groot deel op de scholen plaats moeten vinden. Gastlessen kunnen een mooie aanzet zijn, die niet veel hoeven te kosten.

Het immuunsysteem speelt een centrale rol bij hoe jij je voelt. In “mijn positieve gezondheidsweb” zijn 6 punten aan te wijzen met onderverdeling, die daar een belangrijke rol in spelen. Vaak worden ze daarmee niet in verband gebracht. Fysieke functies, mentaal welbevinden, dagelijks functioneren, mee doen, kwaliteit van leven en zingeving hebben alles te maken met hoe we ons voelen, hoe het immuunsysteem werkt en hoe alle punten elkaar kunnen beïnvloeden.
Fysieke gezondheid, je gezond voelen is meer dan alleen klachten en pijn vrij zijn.  Eten, slapen, conditie en bewegen spelen hierbij een directe rol en het ene versterkt of verzwakt het ander.
Dan Millman beschreef het als volgt in zijn boek “De weg van de vreedzame krijger”:


“Begrijp waar je gedachten vandaan komen, hoe ze oorspronkelijk ontstaan. Je bent bijvoorbeeld verkouden. De lichte symptomen zijn aanwijzingen om te proberen weer in balans te komen. Een juiste relatie met zonlicht, frisse lucht, eenvoudig voedsel en ontspanning. Connecties met gedachten: willekeurige gedachten die je storen en afleiden zijn ook symptomen van een verstoorde relatie met je omgeving. Van de menselijke functies, bewegen, slapen, ademen, denken, voelen en eten, is eten het belangrijkste om het als eerste te mobiliseren.”


Omdat wij mensen lichtwezens zijn, is de zon onze voornaamste energiebron. Deze zonne-energie kunnen we op twee manieren tot ons nemen. Buiten in de zon zijn, de zon op je huid te voelen. Zoals bekend maakt de huid, onder invloed van zonlicht vitamine D aan. In de wintermaanden is hier in Nederland te weinig zonlicht en is de huid te veel bedekt om voldoende vitamine D aan te maken. Vitamine D speelt een belangrijke rol bij het immuunsysteem. Dat er in de wintermaanden dan een verlaging van de weerstand ontstaat door een te kort aan vitamine D (door zonlicht) is een logisch gevolg. Dit wordt nog versterkt door een te kort aan vitamine C (verse groenten en fruit). Dan kan het griepvirus makkelijker toeslaan, dus ook corona. Volgens de Groninger onderzoeker Reindert Graaff wijzen verschillende onderzoeken op een verband tussen tekort aan vitamine D en corona. Heel jammer, dat het RIVM deze goedkope en preventieve maatregelen van extra vitamine D en C, niet benoemd, zodat de mensen zelf hier iets tegen kunnen doen.  Aanpassing van de voeding en leefstijl.

Goede voeding bevat opgeslagen zonlicht, welke door middel van het spijsverteringsstelsel weer vrij wordt gemaakt en zo ten goede komt aan geest, lichaam en ziel. Voedsel, waar uit de zonne-energie al is verdwenen door allerlei bewerkingen maakt suf, beïnvloedt je stemming, verlaagd je gewaar zijn en verstoort de optimale vitaliteit van het lichaam. Het impulsief eten laat gifstoffen achter welke op de lange termijn je levensduur verkorten. Veel van de mentale en emotionele problemen zouden veel minder zijn door eenvoudig wat aandacht te besteden aan gezond eten. Het samenspel van mens en (natuur)voeding is terug te zien in de darmflora, het microbioom, , die een heel grote rol speelt bij het immuunsysteem.
Zo blijkt, dat (bijna) al het bewerkte voedsel en kant en klaar maaltijden geen zonne-energie meer bevatten. Wel veel suiker en keukenzout. Veel toegevoegde E-stoffen zijn chemisch en herkent het lichaam niet, waardoor er makkelijk allergische reacties kunnen ontstaan. Dat leidt weer tot laaggradige ontstekingen en vermoeidheid, tot emotionele problemen toe. Grote hoeveelheden suiker doen hetzelfde. De vitaliteit neemt af. Van alle voedingsmiddelen in de supermarkt voldoet 80% niet aan de norm zoals hierboven beschreven, en bevat dus ook weinig tot geen levensenergie. Daarmee is onze levensbatterij niet op te laden.
Echt vitaal worden en blijven betekent, dat de keuze valt op levensmiddelen, zoals de natuur die ons geeft. Noodsituaties en zware lichamelijke arbeid daar gelaten gaat het helemaal niet om calorieën, maar om de informatie is je aan het lichaam geeft. Bewegen en slapen komt in een volgende blog aan de orde

De corona epidemie laat zien, dat de mens te veel van de natuur is afgedwaald. De mensen, die het ernstigst ziek worden hebben vaak “onderliggend lijden”. Daarmee wordt o.a. bedoeld hart- en vaatziekten, diabetes, overgewicht, enz. Al deze ziekten hebben één gemene deler. Het zijn welvaartsziekten. Foodwatch heeft berekend, dat kinderen in de leeftijd van 4 – 8 jaar de dubbele hoeveelheid suiker gebruiken, dan goed is voor een gezonde ontwikkeling.  Voor mannen van 31 tot 50 jaar telt hetzelfde voor zout.
Het immuunsysteem wordt sterker als het af en toe (gecontroleerd) wordt blootgesteld aan koude,  hitte (sauna), beweging en vasten. Het vasten geeft rust aan het spijsverteringstelsel, zodat het zich kan ontdoen van belastende stoffen. Daarom is het goed, om zeker 14 uur rusttijd te nemen vanaf het moment dat het avond-eten op is, tot de volgende dag, voor je start met het ontbijt. Gedurende de dag geen tussendoortjes, zodat er voldoende rust wordt gecreëerd tussen de maaltijden door. Houdt de maaltijden eenvoudig maar voedzaam en maximaal 3x per dag. Vaak zijn twee maaltijden voldoende, zeker als er weinig lichamelijke arbeid wordt geleverd.

Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met Corry van der Voort, Complementaire Zorg Praktijk, Haskerdijken.
e-mail: vandervoortcorry@gmail.com.  Tel: 06-12 12 02 34

Bron vermelding en nageslagen literatuur:
Machteld Hubert, arts en onderzoeker, positieve gezondheid 24-01-2019.
Foodwatch.nl: Suikermaxdag en zoutmaxdag 2019 en 2020
Medisch dossier: jaargang 23, januari 2021
Longo V; Fasting, Circadian Rhythms, and Time-Restricted Feeding in Healthy Lifespan. PMID: 27304506
Dan Millman: Way of the Peaceful Warrior (Nl. vert.: De weg van de vreedzame krijger)
Majid Teymoori-Rad Fazel Shokri Vahid Salimi Sayed Mahdi Marashi: The interplay between vitamin D and viral                     infections PMID: 30614127
Schuitemaker G.E., Grand W. B., Health benefits of higher serum 25-hydroxyvitamin D levels in The Netherlands, PMID: 20398763

Reacties zijn gesloten.