DNA, erfelijk materiaal

Epigenetica (omgevingsfactoren) gaan boven genetica (erfelijkheid). Dat is nu algemeen bekend. Toch kan het zinvol zijn om te weten, welke genen niet helemaal goed functioneren als je al lang met onopgeloste gezondheidsproblemen kampt. Het kan wel 30 jaar duren, voordat het probleem zich klinisch uit, en je echt ziek bent. Daarom kan het zinvol zijn om je DNA te laten testen, zodat je kunt gaan “eten naar je genen”, en je leefstijl kunt aanpassen.

Wist u, dat er in de topsport al langer gebruik van wordt gemaakt? Topsport leert ons veel, omdat topsporters altijd op de grens zitten van wat je uit een fysieke belasting kunt halen. Dat telt ook voor ons als gewone burger, omdat er is veel te leren valt over het herstel na een intensive fysieke inspanning. Ook in het “gewone” leven wordt er topsport bedreven.

Hoeveel ballen heb je in de lucht te houden? Wat wordt er van jou gevraagd in de combinatie van werk, gezin, inkomen etc.? En hoeveel vraagt dat op emotioneel en mentaal niveau? Als je overweegt een DNA test te doen, dan kunt u daarvoor bij mij terecht.

De test kost nu € 549,-. Dat is exclusief uitleg en een naslagwerk. Voor de uitslag dient u rekening te houden met een consult € 80,- en het rapport(boekje) kost € 34.95

Oberon scan:
Naast de NES scan, kan er nu ook een Oberon scan worden gemaakt op afspraak, Een Oberonscan is een computersysteem, wat lijkt op de Nes scan. Maar deze scan gaat veel verder tot op cel niveau. Naast de systemen en de organen kunnen we ook op celniveau kijken. En we kunnen zien of er een
verbetering of een achteruit gang gaande is. Als we te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen kan het zinvol om zo’n scan te maken, of als klachten niet snel genoeg oplossen.

Het maken van zo’n scan kost 85,- en duurt 1,5 uur

Reacties zijn gesloten.